ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ วันที่ 16 ตุลาคม 2564

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น ได้รับการประสานข้อมูลจากทีมงานเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยฯ มีรายงานมาว่า เมื่อเวลา 14.00 น. (โดยประมาณ) มีรายงานดินสไลด์ปิดถนนหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว – ร่องแซง ระหว่างกิโลเมตรที่ 421-422 ทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ในขณะนี้

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) โดยหมวดทางหลวงโนนหัน จัดทีมผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ติดตั้งป้ายเตือน และเร่งดำเนินการเคลียร์เส้นทางโดยใช้เครื่องจักรกลหนักสนับสนุน คาดการณ์ว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในการเคลียร์เส้นทาง จึงขอนำเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน จริง จริง ครับ #คนส่งข่าวหล่อบอกต่อด้วย รายงาน

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น 15.35 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *