ວັນທີ 13ຕຸລາ2021 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 6855 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 2303 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 563, ຈໍາປາສັກ 229 ກວດພົບເຊື້ອ 651 ຕົວຢ່າງ

ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີ ນະຄອນຫຼວງ 185ຄົນເປັນຊຸມຊົນທັງໝົດ ແລະ ຫຼວງພະບາງ 215 ຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນທັງໜົດເຊິ່ງເປັນແຂວງທີ່ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າໝູ່ມື້ນີ້, ບໍ່ແກ້ວ 25ຄົນຊຸມຊົນທັງໝົດ, ວຽງຈັນ 22ຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນທັງໝົດ, ຫຼວງນໍ້າທາ 2ຄົນຊຸມຊົນ, ບໍລິຄໍາໄຊ 1ຄົນຊຸມຊົນ, ຄໍາມ່ວນ 148 ຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນທັງໝົດ, ສາລະວັນ 2ຄົນນໍາເຂົ້າ, ສະຫວັນນະເຂດ 40ຄົນ 5 ນໍາເຂົ້າ 35 ຊຸມຊົນ ແລະ ຈໍາປາສັກ 11 ຊຸມຊົນ.

.

ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມແມ່ນລໍຖ້າຟັງຖະແຫຼງຂ່າວຈາກຄະນະສະເພາະກິດຕື່ມ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *