ເຈົ້າແຂວງຈຳປາສັກອອກຄຳສັ່ງເລກທີ 15 ວ່າດ້ວຍການສືບຕໍ່ເພີມທະວີເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດມາດຕະການການປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ – 19.

ແຕ່ວັນທີ 8 ຫາ ວັນທີ 18 ເດຶອນຕຸລາ 2021ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ.

.

.

.

.

.

.

ກະລຸນາແປໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວແຂວງຈໍາປາສັກໄດ້ຮັບຊາບ ໂດຍທົ່ວເຖິງກັນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *