ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນວັນທີ 8/10/2021 ມີຈຳນວນ 450 ກໍລະນີ (ຊຸມຊົນ 450 ກໍລະນີ ແລະ ນຳເຂົ້າ ມີ 00 ກໍລະນີ), ລາຍລະອຽດເບື້ອງຕົ້ນ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ວິເຄາະຂໍ້ມູນຕາມສະຖານທີ (ບ້ານ, ເມືອງ) ມີ 7 ເມືອງ ແລະ 63 ບ້ານ:

1. ເມືອງຈັນທະບູລີ ມີ 05 ບ້ານ (15 ກໍລະນີ), 2. ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ມີ 10 ບ້ານ (13 ກໍລະນີ), 3. ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີ 07 ບ້ານ (158 ກໍລະນີ) ( ຄ້າຍຂຸມຂັງ ນາໄຫ 142 ກລນ),

4. ເມືອງສີສັດຕະນາກມີ 06 ບ້ານ (12 ກໍລະນີ), 5. ເມືອງນາຊາທອງ ມີ 08 ບ້ານ (31 ກໍລະນີ), 6. ເມືອງໄຊທານີ ມີ 07 (216 ກໍລະນີ) (ບ. ສາຍນໍ້າເງິນ ໂຮງງານ ເວັນເຈີ 198 ເກັບຄັ້ງທີ 2) ແລະ 7. ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ມີ 03 ບ້ານ (05 ກໍລະນີ)

ຈໍາແນກຂໍ້ມູນຕາມອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີເຮັດວຽກ:

1. ພະນັກງານໂຮງງານ ມີ 213 ກໍລະນີ ( ໂຮງງານເວັນເຈີ: 198 ກໍລະນີ, ໂຮງງານ Trio garment: 9 ກໍລະນີ, ໂຮງງານ CKL: 3 ກໍລະນີ, ໂຮງງານໂຄກໂຄລາ: 1 ກໍລະນີ, ໂຮງງານປຸ່ຍຊີວະພາບ: 1 ກໍລະນີ ແລະ ໂຮງງານໜອງປິງ: 1 ກໍລະນີ) , 2. ນັກໂທດຈາກຄາຍຂຸມຂັງນາໄຫ ມີ 142 ກໍລະນີ (ທັງໝົດໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ J&J),

3. ພະນັກງານທະຫານຕຳຫຼວດ ມີ 5 ກໍລະນີ (ທະຫານ: 4 ກໍລະນີ ແລະ 1 ກໍລະນີຕຳຫຼວດ ຈາກກົມ 300), 4. ຄ້າຂາຍ/ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ມີ 14 ກໍລະນີ (ຂາຍເຄື່ອງຢູ່ໄອເຕັກ: 1 ກໍລະນີ, ຕະຫຼາດຂົວດິນ: 1 ກໍລະນີ, ຕະຫຼາດອົດຊີ : 1 ກໍລະນີ),

5. ພະນັກງານຂັບລົດ ມີ 2 ກໍລະນີ (ພະນັກງານຂັບລົດມະໂຫສົດ 1 ກໍລະນີ), 6. ນັກສຶກສາ/ນັກຮຽນ 9 ກໍລະນີ, 7. ຫວ່າງງານ/ເດັກ/ຜູ້ເຖົ້າ 60ປີ ຂື້ນໄປ ມີ 14 ກໍລະນີ, 8. ປກສ ບ້ານປັກແຮດ ມີ 2 ກໍລະນີ, 9. ຮັບຈ້າງທົ່ວໄປ ມີ 5 ກໍລະນີ , 10. ອື່ນໆ ມີ 45 ກໍລະນີ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *