ໃນວັນທີ 7/10/21 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 5484 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 2201 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 747, ຈໍາປາສັກ 167 ກວດພົບເຊື້ອ 731 ຕົວຢ່າງ

– ນະຄອນຫຼວງ: 450 (ຊຸມຊົນ)

– ຫຼວງພະບາງ: 59 : 3 (ນໍາເຂົ້າ) 56 (ຊຸມຊົນ)

– ບໍ່ແກ້ວ: 26 : 12 (ເຂດພິເສດ) 13 (ມ. ຕົ້ນເຜີ້ງ) 1 (ມ. ຫ້ວຍຊາຍ)

– ວຽງຈັນ: 42 (ຊຸມຊົນ)

– ໄຊສົມບູນ: 2 (ຊຸມຊົນ)

– ບໍລິຄໍາໄຊ: 65 (ຊຸມຊົນ)

– ຄໍາມ່ວນ: 19 (ຊຸມຊົນ)

– ສາລະວັນ: 12 (ຊຸມຊົນ)

– ສະຫວັນນະເຂດ: 44 : 2 (ນໍາເຂົ້າ) 42 (ຊຸມຊົນ)

– ຈໍາປາສັກ: 12 (ຊຸມຊົນ).  ນວ. ຈາກຄ້າຍຄຸມຂັງ 142 ກໍລະນີ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *