คุณพระช่วย 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 วันนี้ (7 ต.ค.64) เวลาประมาณ 14.30 น. คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับวัดธาตุพระอารามหลวง, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

โดย พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง จะลงพื้นที่ บ้านโนนตุ่น ตำบลเมืองเก่า (จุดแรกที่วัดโนนตุ่น) มอบของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กราบสาธุค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *