🔴 กอนช. ประกาศเตือน 7-10 ต.ค. “กทม.-ปทุม-นนท์” ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงอีก 30-50 ซม.

5 ตุลาคม : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ประกาศฉบับที่ 19 “เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา” ภายหลังกอนช. ได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสักแล้วนั้น คาดว่าระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 30-50 เซนติเมตร ในช่วงวันที่ 7-10 ตุลาคม โดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ประกอบด้วย

1. จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

2. กรุงเทพมหานคร บริเวณพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น จะไม่ส่งผลกระทบให้ระดับน้ำล้นคันป้องกันน้ำ ริมแม่น้ำของกรุงเทพฯ ยกเว้นบริเวณที่ไม่มีระบบคันป้องกันริมแม่น้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *