วันที่ 3 ต.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 10,828 ราย

จำแนกเป็น ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 104 ราย ราย ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,940 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 770 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 14 ราย

หายป่วยกลับบ้าน 11,894 ราย หายป่วยสะสม 1,480,741 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเม.ย.2564 จำนวน 1,608,569 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 77 ราย ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 112,251 ราย ทั้งนี้ ศบค. จะแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *