ເວລາປະມານ 16:07 ນາທີ ວັນທີ 2/10/2021 ມີຄົນສວຍໂອກາດ ລັກເອົາລົດ ກະບະ ford ສະແດງ ທະບຽນ ຄໍາມ່ວນ ກກ9806. ເຂດບ້ານຫ້ວຍຫົງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

.

.

.

.

.

.

ຄົນທີ່ລັກ ແມ່ນເພດຍິງ ມາກັບເດັກນ້ອຍຊາຍ 1 ຄົນ. ທ່ານໃດພົບເຫັນກະລຸນາແຈ້ງ ເຈົ້າຂອງລົດດ້ວຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *