ชัยภูมิ ประกาศพื้นที่น้ำท่วม 14 อำเภอ ช า ว บ้า นหลายหมื่นคนขาดแคลนอาหารน้ำดื่ม เร่งอพยพคนหนีน้ำ ด้าน รพ.บำเหน็จณรงค์ ถูกน้ำท่วม ได้รับความเสียหายน้ำเริ่มลดเล็กน้อย-รพ. ประจำจังหวัดชัยภูมิ จ่อน้ำทะลักอีก ระดม จนท. บรรจุกระสอบทรายเข้าสร้างกำแพงป้องกัน.

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ล่าสุดยัง เกิด ฝ น ตก หนักมาตลอดทั้งคืน แ ล ะยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด จากอิทธิพล พายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ ทำให้เกิดน้ำป่าหลาก จ า กเทือกเขาหลัก 3 แห่งในพื้นที่ ทั้งเทือกเขาภูเขียว( รอยต่อ อ.ภูเขียว,หนองบัวแดง,คอนสาร,เกษตรสมบูรณ์) เทือกเขาพังเหย (รอยต่อ อ.หนองบัวระเหว,ซับใหญ่,ภักดีชุมพล,เทพสถิต,บำเหน็จณรงค์ (บางส่วน) และเทือกเขาภูแลนคา (อ.เมืองชัยภูมิ,แก้งคร้อ,คอนสวรรค์ (บางส่วน) เกษตรสมบูรณ์(บางส่วน),หนองบัวแดง(บางส่วน) หลากลงสู่แม่น้ำชี

ทำให้มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ระดับน้ำท่วมน้ำป่ายังหลากท่วมสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ที่ถือว่าหนักสุดในรอบกว่า 50 ปี ซึ่งล่าสุดวันนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของศูนย์บัญชาการอำนวยการแก้ปัญหาอุทกภัย หรือน้ำท่วมจังหวัดชัยภูมิ ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ และได้มีการสำรวจพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ล่าสุดวันนี้และได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหมดภายในจังหวัดทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 14 อำเภอ แล้วจากที่ จ.ชัยภูมิ มี 16 อำเภอ เหลือเพียงอีก 2 อำเภอ คือที่ อ.แก้งคร้อ และ อ.ซับใหญ่ เท่านั้นที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ ซึ่งได้รับผลกระทบน้ำท่วมน้อยสุดเพียงบางส่วน

ซึ่งล่าสุดขณะนี้ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนถูกน้ำท่วมหนักยังคงอยู่ใน 3 อำเภอ เริ่มหนักสุดมาอยู่ที่เขต อ.เมืองชัยภูมิ ในโซนเศรษฐกิจย่านกลางใจเมืองเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ทั้งหมด ที่ระดับน้ำยังหลากเข้าท่วมสูงเฉลี่ยกว่า 50 ซม.-กว่า 2 เมตร ในพื้นที่ขยายวงกว้างท่วมมากขึ้นเกือบทั้งหมดใน 25 ชุมชนเมืองชัยภูมิ อย่างต่อเนื่อง มีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนถูกตัดขาดเข้าออกชุมชนไม่ได้ ขาดแคลนอาหารน้ำดื่มตามาอีกเป็นจำนวนมากในขณะนี้ ซึ่งทางเทศบาลเมืองชัยภูมิต้องเร่งออกแจกจ่ายข้าวกล่องน้ำดื่มต่อวันรวมกว่า 5,500 คน/วันมาต่อเนื่องกว่า 3 วันแล้ว ซึ่งล่าสุดได้รับให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน และรถครัวอาหารและน้ำประปาสนาม จากกองทัพภาคที่ 2 และกำลังทหารเข้ามาตั้งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมในขณะนี้แล้ว

รวมทั้งเริ่มมีการพบว่าเริ่มมีน้ำซึมเข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มอีกแห่ง หลังเดิมการรับส่งผู้ป่วยเข้าออกภายในโรงพยาบาลชัยภูมิ เข้าได้ 2 ทางทั้งด้านหน้าและหลัง ล่าสุดจำเป็นต้องปิดทางเข้ารับส่งผู้ป่วยทางด้านหลัง รพ.ไว้ทั้งหมดแล้ว เพื่อป้องกันน้ำหลากเข้ามาภายในโรงพยาบาลได้ และในส่วนด้านหน้า รพ. นายวิเชียร ได้สั่งระดม จนท. อส.เร่งบรรจุกระสอบทรายเข้าไปช่วยสร้างตั้งกำแพงป้องกันน้ำที่จะหลากเพิ่มสูงขึ้นมาทะลักเข้าท่วมโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้ ในขณะนี้เป็นการด่วนแล้ว

รวมทั้งในส่วนพื้นที่รอบนอกรอยต่ออีกหลายตำบลรวมกว่า 4 ตำบล ของเขต อ.เมืองชัยภูมิ ใกล้เคียงโซนเศรษฐกิจในขณะนี้ ก็ได้รับผลกระทบหนักไม่แพ้กันมีการโทรแจ้งสายด่วนขอความช่วยเหลือมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ว่าถูกน้ำท่วมบ้านสูงจนใกล้มิดหลังคาบ้านต้องพาเด็กคนชรา ผู้ป่วยติดเตียงหนีน้ำไปรออยู่บนหลังคาเรือน เพื่อรอให้ จนท.เข้าไปช่วยอพยพออกจากบ้านอีกจำนวนมากยังต่อเนื่อง และทางการประปา การไฟฟ้า ตั้องมีการตัดไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชาวบ้านในพื้นที่ถูกน้ำท่วมสูงในขณะนี้เพิ่มเติมแล้วในกว่า 4,500 หลังคาเรือน ในเขต ต.ชีลอง,ต.หนองนาแซง,ต.บ้านค่าย และ ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ และขณะนี้ จนท.เร่งนำข้างกล่องอาหารน้ำดื่มลงไปแจกจ่ายช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกตัดขาดทนอดขาดมานานข้ามวันตั้งแต่วานนี้อย่างต่อเนื่องแล้ว

รวมทั้งในส่วนของพื้นที่ที่ขณะนี้ได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมหนักไม่แพ้กันในขณะนี้อีกรอยต่อ 2 อำเภอ ที่ อ.บำเหน็จณรงค์ หลังเกิดน้ำท่วม รพ.บำเหน็จณรงค์ เสียหายทั้งหมดและต้องอพยพผู้ป่วยโควิด-19 ออกมาไปยังจุดที่ช่วยรักษาตัวในที่ปลอดภัยต่อได้ทั้งหมดแล้วมาตั้งแต่วานนี้ล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงบางส่วน แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เพราะยังมีน้ำท่วมสูงกว่า 1-2 เมตร มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนอีกจำนวนมากในหลายตำบลอีกนับหมื่นครอบครัว และระดับน้ำที่หลากมาจากอ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ ล่าสุดได้หลากเข้ามาท่วมพื้นในพื้นที่รอยต่ออำเภอติดกันที่ อ.จัตุรัส ที่ถูกน้ำท่วมหนักเดิมมานานนับสัปดาห์อยู่แล้ว ล่าสุดเกิดน้ำหนุนสูงเข้าท่วมขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องหนักสุกอีกอำเภอ ในขณะนี้

ผวจ.ชัยภูมิ เองได้เดินทางลงพื้นที่ อ.จัตุรัส เพื่อลงสำรวจให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อีกหลายตำบลเกือบทั่วทั้งอำเภอจัตุรัส ที่ต้องระดมเจ้าหน้าที่กำลังทหาร ฝ่ายปกครอง รถขนาดสูง และเรือที่มีเครื่องยนต์แรง เพื่อเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกตัดขาด ซึ่งต้องฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวแรง จนท.ยังเข้าถึงไม่ได้อีกจำนวนมากนับหลายพันครอบครัว และโดยเฉพาะจุดในตำบลหนองโน ,ต.กุดน้ำใส ยังมีชาวบ้านเด็ก คนชรา ผุ้ป่วยติดเตียง หนีน้ำขึ้นไปรออยู่บนหลังคาบ้านที่เหลือเพียงจุดเดียวที่น้ำไม่ท่วม เพื่อรอการช่วยเหลือ และทนอดข้าวน้ำกันมานานข้ามวันตั้งแต่เมื่อวานนี้ ที่ จนท.ทุกฝ่ายได้พยายามเร่งเข้าไปช่วยเหลือพาชาวบ้านอพยพออกจากบ้านอีกหลายพื้นที่กันอย่างเร่งด่วนในขณะนี้แล้ว

ซึ่งในภาพรวมล่าสุดทาง ผวจ.ชัยภูมิ คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในในช่วงนี้ สถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิทั้ง 14 อำเภอ ที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ จะคลี่คลายได้ก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยกว่า 1 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งต้องขอให้ชาวชัยภูมิ ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกันและเราชาวชัยภูมิทุกคนจะผ่านวิกฤตน้ำท่วมหนักปีนี้ไปให้ได้โดยเร็วด้วยกันต่อไป และโดยเฉพาะโซนเศรษฐกิจ เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ที่ขณะนี้ค่อนข้างที่จะผลักดันสูบระบายน้ำออกนอกเมืองไปลงสู่ลำชีได้ยาก ซึ่งน้ำในลำชียังมีระดับล้นตลิ่งหนุนสูง และเกิดน้ำตีกลับเวลาสูบดันออกไป ที่ยากต่อการระบายมาก ซึ่งคาดว่าน้ำยังจะอยู่ในพื้นที่อีกระยะ เมื่อฝนหยุดตกและลำชีลดระดับไม่เกิดหนุนตีกลับ ก็จะสามารถเร่งสูบระบายน้ำออกนอกเมืองได้รวดเร็วต่อไปได้ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะ และในส่วนผู้ได้รับผลกระทบด้านข้าวปลาอาหารน้ำดื่ม ที่ช่วงนี้ทางจังหวัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จะเข้าไปช่วยเหลือไม่ให้ขาดแคลนไปก่อนอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมในระยะนี้ได้ หากพื้นที่ไหนหน่วยงานยังไม่ไปถึง หรือประชาชนพื้นที่ประสบปัญหาใด ก็ขอให้รีบแจ้งมาที่หน่วยงานแต่ละพื้นที่ หรือทางจังหวัดชัยภูมิได้ทันทีในขณะนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *