ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີລາຍງານຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນທັງໜົດ 315 ກໍລະນີ ລາຍງານທັງໝົດ 315 ກໍລະນີພາຍໃນ:

ພະນັກງານໂຮງງານ Trio : 112 ກໍລະນີ

ພະນັກງານໂຮງງານ Alpilao: 78 ກໍລະນີ

ພະນັກງານໂຮງງານກຽນວິໄລ: 3 ກໍລະນີ

ພະນັກງານທະຫານ: 2 ກໍລະນີ

ພະນັກງານໂຮງງານສະກາຍວິ: 1 ກໍລະນີ

ພະນັກງານສາທາ: 8 ກໍລະນີ

ບໍລິສັດລາວຈັງເຊີນ: 1 ກໍລະນີ (ບໍ່ສາມາດລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການຕິດເຊື້ອໄດ້)

ພະນັກງານປ້ອງກັນຕະຫຼາດຂົວດິນ: 1 ກໍລະນີ (ບໍ່ສາມາດລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການຕິດເຊື້ອໄດ້)

ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນທີມງານກຳລັງສັງລວມຂໍ້ມູນ 101 ກໍລະນີ

ສະຖານທີກວດຕົວຢ່າງຕ່າງໆ

I. ກວດຕົວຢ່າງ ຢູ່ ສວລ

ເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ເມືອງໄຊທານີ ມີ 344 ຕົວຢ່າງ ໃຫ້ຜົນກວດ 14 ຕົວຢ່າງ (ອັດຕາກິນຕິດເຊື້ອ 4.06%) ແລະ ຍັງຄ້າງ 02 ຕົວຢ່າງ

ເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ບືງຂະຫຍອງ ມີ 132 ຕົວຢ່າງ ໃຫ້ຜົນກວດ 12 ຕົວຢ່າງ (ອັດຕາກິນຕິດເຊື້ອ 9.09%) ແລະ ຍັງຄ້າງ 01 ຕົວຢ່າງ

ເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ມສ ລາວຫວຽດ ມີ 128 ຕົວຢ່າງ ໃຫ້ຜົນກວດ 04 ຕົວຢ່າງ (ອັດຕາກິນຕິດເຊື້ອ 3.12%) ແລະ ຍັງຄ້າງ02 ຕົວຢ່າງ

ເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ສີເກີດ, ເມືອງນາຊາຍທອງ ມີ 110 ຕົວຢ່າງ ໃຫ້ຜົນກວດ 60 ຕົວຢ່າງ (ອັດຕາກິນຕິດເຊື້ອ 54.54%)

ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ໃຫ້ຜົນກວດ 09 ຕົວຢ່າງ

ເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ມສ ເຈົ້າອານຸວົງ ມີ 100 ຕົວຢ່າງ ໃຫ້ຜົນກວດ 06 ຕົວຢ່າງ (ອັດຕາກິນຕິດເຊື້ອ 6%)

ເກັບຕົວຢ່າງ ຢູ່ສູນຫຼັກ 27 ມີ 69 ຕົວຢ່າງ ໃຫ້ຜົນກວດ 26 ຕົວຢ່າງ (ອັດຕາກິນຕິດເຊື້ອ 37.68%)

ເກັບຕົວຢ່າງ ຢູ່ໂຮງງານອານປີລາວ ມີ 59 ຕົວຢ່າງ ໃຫ້ຜົນກວດ 54 ຕົວຢ່າງ (ອັດຕາກິນຕິດເຊື້ອ 91.52%)

ເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ເມືອງນາຊາຍທອງ ມີ 58 ຕົວຢ່າງ ໃຫ້ຜົນກວດ 09 ຕົວຢ່າງ (ອັດຕາກິນຕິດເຊື້ອ 15.15%)

ເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ໂຮງໝໍ 103 ມີ 16 ຕົວຢ່າງ ໃຫ້ຜົນກວດ 01 ຕົວຢ່າງ (ອັດຕາກິນຕິດເຊື້ອ 6.25%)
II. ເກັບຕົວຢ່າງ ຢູ່ສີເກີດ, ເມືອງນາຊາຍທອງ ແຕ່ໄດ້ກວດຕົວຢ່າງ ຢູ່ CILM ໃຫ້ຜົນບວກ 99 ຕົວຢ່າງ
III. ກວດຕົວຢ່າງ ຢູ່ໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດ ແຕ່ກວດຕົວຢ່າງຢູ່ສະຖາບັນປັດສະເຕີ ໃຫ້ຜົນບວກ 11 ຕົວຢ່າງ
IV. ກວດຕົວຢ່າງຢູ່ LUMWRU ໃຫ້ຜົນບວກ 10 ຕົວຢ່າງ

ດົງໜາກຄາຍ ໃຫ້ຜົນບວກ 02 ຕົວຢ່າງ (ເພດຍິງ, ອາຍຸ 40 ປີ ອາຊີບ: ເກັບບີ້ລົດຢູ່ຕະຫລາດດົງຫມາກຄາຍແລະ ເພດຍິງ, ອາຍຸ 14 ປີ ອາຊີບ: ນັກຮຽຮ ຢູ່ໂຮງຮຽນດອນໜູນ ທັງສອງຄົນຢູ່ບ້ານດ່ານຊ້າງ, ເມືອງໄຊທານີ) ໄດ້ສໍາຜັດມກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ.

ເກັບຕົວຢ່າງ ຢູ່ໂຮງໝໍ 103 ໃຫ້ຜົນບວກ 08 ຕົວຢ່າງ

ມື້ນີ້ ທົ່ວປະເທດ ຕິດ 622 ຊຸມຊົນ 610

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *