ລາຍງານຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ເຊົ້າວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021 ນີ້ວ່າ. ໃນວັນທີ 26/9/21 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 6066 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 2107 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 381, ຈໍາປາສັກ 717:

ຜົນກວດພົບເຊື້ອ 622 ຕົວຢ່າງ : ນໍາເຂົ້າ 12 , ຊຸມຊົນ 610.

ຂໍ້ມູນແຕ່ລະແຂວງມີດັ່ງນີ້: ນະຄອນຫຼວງ: 315 (ຊຸມຊົນ), ຫຼວງນໍ້າທາ: 3 (ຊຸມຊົນ), ຫຼວງພະບາງ: 35 (ຊຸມຊົນ), ວຽງຈັນ: 13 (ຊຸມຊົນ), ບໍ່ແກ້ວ: 11 (ມ. ຕົ້ນເຜີ້ງ), ບໍລິຄໍາໄຊ: 7 (ຊຸມຊົນ).

ໄຊສົມບູນ: 3 (ຊຸມຊົນ), ຄໍາມ່ວນ: 155 ໃນນີ້ມີ 3 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 152 (ຊຸມຊົນ), ສາລະວັນ: 8 ໃນນີ້ມີ 1 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 7 (ຊຸມຊົນ), ສະຫວັນນະເຂດ: 12 ໃນນີ້ມີ 7 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 5 (ຊຸມຊົນ) ແລະ ຈໍາປາສັກ: 60 ໃນນີ້ 1 (ນໍາເຂົ້າ) 59 (ຊຸມຊົນ)

ລາຍລະອຽດ ຂອງແຕ່ລະແຂວງຈະລາຍງານໃຫ້ຮູ້ພາຍຫຼັງ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *