ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2021 ນີ້, ແຂວງວຽງຈັນອອກຄຳສັງເພີ່ມທະວີປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນແຕ່ວັນທີ 25 ກັນຍາ ຫາວັນທີ 8 ຕຸລາ 2021.

ກະລຸນາອ່ານໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ແຊໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຮູ້ດ້ວຍ.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *