ຂ່າວດ່ວນ! ຕ້ອນນີ້ ນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ ທີ່ເມືອງເລົາງາມ ແຂວງສາລະວັນ! ປະຊາຊົນ ກໍາລັງໜີນໍ້ານອງ.

.

ຈຸດທີ່ມີການລາຍງານນໍ້າຖ້ວມ ແມ່ນ່ເຂດບ້ານຫ້ວຍແສງ ເມືອງເລົາງາມ ແຂວງສາລະວັນ

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *