ໃນວັນທີ 17/9/21 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 6504 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 1752 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 593, ຈໍາປາສັກ 1281:ກວດພົບເຊື້ອ 467 ຕົວຢ່າງ

1 ນະຄອນຫຼວງ: 265 (ຊື່ງ ໃນນີ້ 90 ເປີເຊັນ ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແມ່ນກຳມະກອນຈາກ ໂຮງງານຕັດຫຍິບ ອັນພີລາວ; ບ້າງ ໜອງທາເໜືອ, ເມືອງຈັນທະບູລີ )

2 ຫຼວງນໍ້າທາ: 2 (ຊຸມຊົນ)

3 ຫຼວງພະບາງ: 32 (2 ນໍາເຂົ້າ) (30 ຊຸມຊົນ)

4- ຄໍາມ່ວນ: 26 (ຊຸມຊົນ)

7- ສາລະວັນ: 9 (ນໍາເຂົ້າ)

6- ສະຫວັນນະເຂດ: 92 (72 ນໍາເຂົ້າ) (7 ຊຸມຊົນ)(13 ຄຸມຂັງ)

7- ຈໍາປາສັກ: 41 (ຊຸມຊົນ)

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕິດເຊື້ອ ໃນຊຸມຊົນທັງໜົດ 265 ກໍລະນີ

I. ຄວາມເປັນມາຂອງກໍາມະກອນຕິດເຊື້ອ ຢູ່ໂຮງງານອາປີລາວ

ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2021: ລາຍງານວ່າ ມີກໍາມະກອນ 04 ຄົນ (ເປັນຄົນລາວ) ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານອານປີລາວຕິດເຊື້ອ ແລະ ມີປະຫວັດສໍາຜັດໃກ້ຊິດກັບກໍລະນີຕິດເຊື້ອເປັນເພດຊາຍ ອາຍຸ 45 ປີ ແລະ ເພດຊາຍ ອາຍຸ 42 ປີ ເປັນສັນຊາດໄທ ຊື່ງຄົນໄທທັງສອງຄົນ ແມ່ນເຮັດວຽກລຢູ່ໂຮງງານອິນທີເມດ (ຕັດຫຍິບ) ແຕ່ໄດ້ມາແປງເຄື່ອງຈັກຢູ່ບ້ານພະນກງານຂອງໂຮງງານອານປີລາວ ໃນວັນທີ 05 ກັນຍາ 2021 ແລະ ໄດ້ລາຍງານກໍລະນີຕິດເຊື້ອ ໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ 2021

ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021: ລາຍງານວ່າ ມີກໍາມະກອນ 02 ຄົນຕິດເຊື້ອ

1. ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 23 ປີ, ອາຊີບ: ກໍາມະກອນ ພະແນກຊ່າງຈັກ, ບ້ານໜອງທາເໜຶອ (ບ້ານໃນຫໍພັກ) ສໍາພັດໃກ້ຊິດກັບເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ຕິດເຊື້ອ

2. ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 36 ປີ, ອາຊີບ: ອາຊີບ: ກໍາມະກອນ ພະແນກຊ່າງຈັກ, ບ້ານຜາແຫ້ງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ ແລະ ສໍາພັດໃກ້ຊິດກັບເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ຕິດເຊື້ອ

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວັນທີ 16 ແລະ 17 ກັນຍາ 2021 ໝ່ວຍເຄື່ອນທີ່ ໄດ້ລົງເກັບຕົວຢ່າງ ຈາກກໍາມະກອນ ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານອານປີລາວ (Alpilao Internation Co.,Ltd) ຊື່ງໂຮງງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລາຍລະອຽດຕ່າງໆມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ມີກໍາມະກອນທັງໜົດ 1,496 ຄົນ ໃນນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ 781 ຄົນ ແລະ ໄດ້ເກັບພຽງແຕ່ 715 ຕົວຢ່າງ, ດັ່ງນີ້:

ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021: ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ 227 ຄົນ ແລະ ຜົນກວດອອກທີ່ 17 ກັນຍາ 2021 ແມ່ນໃຫ້

ຜົນບວກ 118 ຄົນ (ອັດຕາການຕິດເຊື້ອ ມີເຖີງ 52%) ແລະ ຍັງຄ້າງຜົນກວດ 02 ຕົວຢ່າງໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ 2021: ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ 488 ຄົນ ແລະ ຜົນກວດອອກທີ່ 17 ກັນຍາ 2021 ແມ່ນໃຫ້ຜົນບວກ 129 ຄົນ (ອັດຕາການຕິດເຊື້ອ ມີ ເຖີງ 26.43%), ແລະ ຍັງຄ້າງຜົນກວດ 11 ຕົວຢ່າງ

ສະຫຼຸບແລ້ວໃນວັນທີ 16 ແລະ 17 ກັນຍາ 2021: ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງທັງໜົດ 715 ຕົວຢ່າງ ແລະ ໃຫ້ຜົນບວກ 247 ຕົວ ຢ່າງ (ອັດຕາການຕິດເຊື້ອ ມີ ເຖີງ 34.54%), ແລະ ຍັງຄ້າງຜົນກວດ 13 ຕົວຢ່າງ

ກ. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຕາມບຸກຄົນ:

1.ເປັນເພດຍິງ 229 ກໍລະນີ ແລະ ເພດຊາຍ ມີ 18 ກໍລະນີ, ສັງເກດເຫັນວ່າເພດຍິງຕິດເຊື້ອຫລາຍກວ່າເພດຊາຍ ມີເຖີງ 32.2% (229/715)

2.ອາຍຸຕໍ່າສຸດ 18 ປີ, ອາຍຸສຸງສຸດ 55 ປີ ແລະ ອາຍຸສະເລ່ຍ ແມ່ນ 27 ປີ

3.ມີອາການສະແດງອອກ ມີ 101 ກໍລະນີ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນມີອາການໄຂ້, ໄອ, ບາງຄົນມີອາການເຈັບຄໍ, ຕັນດັງ, ຂີ້ມູກຍ້ອຍ ແລະ ເຈັບຫົວ ມີເຖີງ 41% (101/247); ແຕ່ບໍ່ມີອາການສະແດງອອກ ມີເຖີງ 146 ກໍລະນີ ເຖີງ 59% (146/247);

ຂ.ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຕາມສະຖານທີ

1. ເມືອງຈັນທະບູລີ ມີ 91 ກໍລະນີ (ບ້ານຫ້ວຍຫົງ 70 ກໍລະນີ; ບ້ານໜອງທາເໜຶອ 10 ກໍລະນີ; ບ້ານບໍ່ນາງົວ 03 ກໍລະນີ; ບ້ານສີວິໄລ, ບ້ານດົງປ່າແລບ, ບ້ານດົງໜາກຄາຍ, ບ້ານໜອງທາໃຕ້ ແລະ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງມີບ້ານລະ 01 ກໍລະນີ)

2. ເມືອງໄຊທານີ ມີ 21 ກໍລະນີ (ບ້ານໜອງພະຍາ 04 ກໍລະນີ; ບ້ານຕານມີໄຊ ແລະ ບ້ານລາດຄວາຍ ມີບ້ານລະ ມີບ້ານລະ 03 ກໍລະນີ; ບ້ານສາຍນໍ້າເງີນ, ບ້ານດອນໝູນ ແລະ ບ້ານວຽງແກ້ວ ມີບ້ານລະ 02 ກໍລະນີ; ບ້ານດົງໜາກຄາຍ, ບ້ານດົງໂດກ, ບ້ານພະຂາວ, ບ້ານທ່າສະຫວ່າງ ແລະ ບ້ານໂນນແສງຈັນ ມີບ້ານລະ 01 ກໍລະນີ)

3. ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ມີ 18 ກໍລະນີ (ບ້ານໂນນແກ້ວ 04 ກໍລະນີ; ບ້ານໂພນສົມບູນ 03 ກໍລະນີ; ບ້ານໜອງແຕ່ງເໜຶອ ແລະ ບ້ານທົ່ງປົ່ງ ມີບ້ານລະ 02 ກໍລະນີ; ບ້ານຈໍາປາ, ບ້ານຊໍາເກດ, ບ້ານດົງນາໂຊກເໜຶຶອ, ບ້ານຕາດທອງ, ບ້ານໂນນສະຫວ່າງ ແລະ ບ້ານໂນພຄໍາ ມີບ້ານລະ 01 ກໍລະນີ)

4. ເມືອງນາຊາຍທອງ ມີ 11 ກໍລະນີ (ບ້ານດົງຊຽງດີ 04 ກໍລະນີ; ບ້ານດົງບອງ ແລະ ບ້ານຫາງຍາວ ມີບ້ານລະ 02 ກໍລະນີ; ບ້ານນາສ້ຽວ, ບ້ານປາກແຮດ ແລະ ບ້ານໂພນແກ້ວ ມີບ້ານລະ 01 ກໍລະນີ)

5. ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີ 05 ກໍລະນີ (ບ້ານໂນນສະຫງ່າ, ບ້ານວຽງຈະເລີນ, ບ້ານດຸງນ້ອຍ, ບ້ານໄຮ່ຄໍາ ແລະ ບ້ານນາບຽນ ມີບ້ານ ລະ 01 ກໍລະນີ)

.

ກົດລິ້ງນີ້ເພື່ອສັ່ງອາຫານ ແລະ ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *