ນັກບິນອາວະກາດ ຈີນ 3 ຄົນທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເພື່ອ ສ້າງສະຖານີອາວະກາດຂອງຈີນ ໄດ້ກັບຄືນສູ່ໂລກໄດ້ຢ່າງປອດພັຍ ໃນວັນສຸດທີ 17/9/2021 ພາຍຫຼັງສຊາເລັດພາບະກິດປະຕິບັດໜ້າທີ່ 3 ເດືອນຢູ່ ນອກໂລກ.

All in good physical condition, three Chinese astronauts were out of the return capsule of Shenzhou-12 spaceship. The first sent to orbit for space station construction, they have completed the three-month mission and returned to Earth safely on Friday

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *