ວັນທີ 16/9/21 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 4690 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 756 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 470, ຈໍາປາສັກ 1377: ກວດພົບເຊື້ອ 288 ຕົວຢ່າງ ໃນນັ້ນມີ:

– ຄໍາມ່ວນ: 28 (2 ນໍາເຂົ້າ) (26 ຊຸມຊົນ)

– ສາລະວັນ: 45 (44 ນໍາເຂົ້າ) (1 ຊຸມຊົນ)

– ສະຫວັນນະເຂດ: 153 (14 ນໍາເຂົ້າ) (4 ຊຸມຊົນ) (135 ຄຸມຂັງ)

– ຈໍາປາສັກ: 46 (2 ນໍາເຂົ້າ) (44 ຊຸມຊົນ)

– ນະຄອນຫຼວງ: 16 (7 ນໍາເຂົ້າ) (9 ຊຸມຊົນ)

1.ຄົນເຈັບໄປກວດຢູ່ ກະເສມລາດ ມາແຕ່ ປາຊັນ 1 ຄົນ ເພດຍິງ ຜູ້ອາຍຸສູງ

2.ກຸ່ມຕະຫຼາດດົງໝາກຄາຍ 3ຄົນ ( ທະຫານ 1, ພໍ່ຄ້າ ຕິດນໍາເມຍ 1, ແມ່ຄ້າ ສຳຜຜັດກັບແມ່ຄ້າທີ່ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ)

3.ກຸ່ມ ໂຮງງານອານຕີລາວ 2 ຄົນ ( ເພດຊາຍນອນຫໍພັກ 1, ບ້ານຜາງແຫ້ງ 1)

4.ກຸ່ມຕະຫຼອດອົດຊີ 2ຄົນ ບໍ່ຮູ້ທີ່ມາວ່າຕິດຈາກໃສ

5.ຊ່າງພາບຢູ່ບ້ານຊຽງຍືນ ເພດຊາຍ 1ຄົນ

6.ພງ ປກສ ນວ ເພດຊາຍ ພະແນກ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ 1ຄົນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *