ຄະນະສະເພາະກິດ ນະຄອນ ປາກເຊ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ກຳນົດ ບ້ານສາງນໍ້າມັນ ເປັນບ້ານເຂດແດງ.

.

.

ແຊບອກຕໍ່ໆກັນແດ່

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *