ແຈ້ງການ ຂອງຫ້ອງວ່າການເມືອງເຊໂປນ ເລກທີ 627/ຫວກມ, ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021.

ເລື່ອງ ແຈ້ງເຕືອນ ໃຫ້ເຝົ້າລະວັງ ພາຍຸເຂດຮ້ອນ ໂກນເຊິນ ຈະພັດຜ່ານ ເມືອງເຊໂປນ ໃນວັນ 13 -15 ກັນຍາ 2021.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *