ວັນທີ 19/8/21 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 3317 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 750 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 486 , ຈໍາປາສັກ 1048:

ກວດພົບເຊື້ອ 440 ຕົວຢ່າງ ໃນນັ້ນມີ:

ນະຄອນຫຼວງ: 101 (ນໍາເຂົ້າ)

ບໍ່ແກ້ວ (ຕົ້ນເຜີ້ງ): 13 (ຊຸມຊົນ)

ຫຼວງນໍ້າທາ: 3 (ຊຸມຊົນມາແຕ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ)

ຫຼວງພະບາງ: 1 (ນໍາເຂົ້າ)

ໄຊຍະບູລີ: 4 (ນໍາເຂົ້າ)

ຄໍາມ່ວນ: 45 (ນໍາເຂົ້າ)

ສາລະວັນ: 23 (ນໍາເຂົ້າ)

ສະຫວັນນະເຂດ: 135 ( 77 ນໍາເຂົ້າ) ( 58 ຊຸມຊົນ )

ຈໍາປາສັກ: 114 (ນໍາເຂົ້າ)

ເຊກອງ: 1 (ຊຸມຊົນ)

ລາຍງານສະຫວັນຊຸມຊົນ 58

ນັ ກ ໂ ທ ດ 48, ທົ່ວໄປ 9 ,ພ/ງ ສູນ 1
ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ ມີການຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 58 ຄົນ ໃນນັ້ນເປັນ ນັ ກ ໂ ທ ດ ຢູ່ ຄຸ ມ ຂັ ງ ຫລັກ 6 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 48 ຄົນ ແລະ ກຸ່ມຄົນທົ່ວໄປ ມີ 10 ຄົນ (01 ຄົນ ແມ່ນພະນັກງານ ປກສ ປະຈໍາສູນໂພນສິມ., ອີກ 02 ຄົນ ແມ່ນພະນັກງານດ່ານປະຈໍາຢູ່ຂົວມິດຕະພ່ບແຫ່ງທີ່ 2, ອີກ 03 ຄົນ ແມ່ນລູກຂອງພະນັກງານຕໍາຫ ລ ວ ດ ຄ້ າ ຍ ຄຸ ມ ຂັ ງ ນ ະ ຄ ອ ນ ໄກສອນ, ອີກ 01 ຄົນ ແມ່ນຂາຍນໍ້າມັນ, ອີກ 01 ຄົນ ແມ່ນພະນັກງານບໍລິສັດຂົນສົ່ງແລະ ອິກ 02 ຄົນ ຍັງບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນເທື່ອເດີ. ຂອບໃຈ

ຟັງຖະແຫຼງຂ່າວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *