จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทำให้ผู้คนต่างได้รับความลำบากมากมาย ไม่สามารถใช้ชีวิต

กันได้อย่างเป็นปกติเหมือนแต่ก่อน และสำหรับในวันสำคัญแบบนี้ ในปีก่อนๆ

ที่ผ่านมาคนทั่วไปก็จะออกไปทำทานที่วั ดกันอย่างคับคั่ง แต่ด้วยปีนี้ทำให้ทุกคนต้องหยุด

อยู่บ้านกัน ทำให้ออกไปไหนไม่ได้ และโดยปกติแล้วพ ร ะ ส ง ฆ์ต่างๆก็ต้องจำวั ดทำกิจ

แต่ในปีนี้กับเปลี่ยนไปไม่เหมือนเคย ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเป็นอย่าง

มาก หลังจากที่ได้มีคนแชร์เรื่องราวดีๆ ของหลวงพี่ท่านหนึ่ง โดยโพสต์รูปภาพขณะที่

ท่านกำลังสวมชุด PPE ออกไปช่วยตรวจให้กับชาวบ้านพร้อมเยี่ยมถามไถ่ความเป็นอยู่

พร้อมกับข้อความว่า ผู้ช่วย​เจ้าอาวาส​วัดสุทธิวราราม พ ร ะ ม ห า​พร้อม​พงศ์ และท่านอื่นๆ

พร้อมด้วยทีมจากวัด ได้สวมชุด PPE เพื่อลงพื้นที่ ไปตรวจให้กับชาวบ้าน ในซอย

กว่าสองครัวเรือน และได้พบว่ามีชาวบ้านที่ไม่สบาย ผลออกมาเป็นบวกถึงสองคน

จากทั้งหมดแปดคน จากนั้น พ ร ะ อาจารย์ก็ได้เข้าช่วยเหลือ ให้คำแนะนำต่างๆเพื่อรักษาตัว

ต่อไป จากนั้นก็ได้เดินทางไปในชุมชนอื่นๆที่ใกล้เคียงที่บ้านอื่นๆต่อเพื่อเยี่ยมคนที่ไม่สบาย

พร้อมกับช่วยแจกอาหารและน้ำดื่มร่วมไปถึงย า เพื่อส่งกำลังใจให้กับชาวบ้านทุกคน นอกจาก

นี้ท่านก็ยังได้ออกมาเป็นกระบอกเสียงช่วยรับบริจาคช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในนั้น ซึ่ง

ในตอนนี้ได้จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย เพื่อรอส่งต่อคนที่ไม่สบายไปหาหาหมอรักษากันต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *