จากกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาพระราชทาน อ ภั ย โ ท ษ พ.ศ.2564 จะมีผู้ ต้ อ ง ขั ง ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำ ลดวันต้องโทษ ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับดังกล่าวอีกกว่า 200,000 ราย

นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาพระราชทาน อ ภั ย โ ท ษ พ.ศ.2564 มาตรา 5 ยังระบุว่า ผู้ที่ได้รับพระราชทาน อ ภั ย โ ท ษ ปล่อยตัว นั้น

จะมีกลุ่มผู้ต้อง กั ก ขั ง ผู้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และ ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ

จากการตรวจสอบพบว่า นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา อดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดัง ซึ่งอยู่ระหว่างการคุมประพฤติ ติดกำ ไ ล อี เ อ็ ม จึงได้รับสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 พ้นจากการพัก โ ท ษ ปลด กำ ไ ล อี เ อ็ ม ก่อนครบกำหนดโทษ

สำหรับนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา อดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดัง อายุ 55 ปี ผู้ต้องขังในคดีฐานสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ

ซึ่งได้รับการพิจารณาพักโทษโดยเหตุพิเศษ และจะได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 14 มี.ค. เวลา 09.00 น. โดยนายสรยุทธจะถูกนำตัวไปสวมกำไลอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (อีเอ็ม)

ที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร เขต 7 และจะต้องติดกำไล EM เป็นระยะเวลา 14 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.64-20 พ.ค.65

และต้องรายงานตัวกับกรมคุมประพฤติตามกำหนดจนกว่าจะพ้นโทษคือในวันที่ 26 ก.ค.66 รวม 2 ปี 4 เดือน และสามารถประกอบอาชีพสุจริตได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *