ເຕືອນການເດີນທາງ: ລະດັບນໍ້່າຫ້ວຍມາລາ, ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021 ແມ່ນຍັງສູງຢູ່ ບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄປ-ມາ ໄດ້ດ້ວຍລົດ.

ຂອບໃຈເຈົ້າຂອງຮູບພາບ

ລາຍງານໂດຍ: ນັກຂ່າວເມືອງວິລະບູລີ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *