‘แอด คาราบาว’ บริจาค กว่า 50 ล้านบาท มอบให้ทีมแพทย์ ผ่านวิก ฤ ตนี้ไปด้วยกันครับ

ร่วมอนุโมทนาบุญ พี่น้องชาวไทยเราไม่ทิ้งกันครับ  นักร้องเพื่อชีวิตชื่อดัง “แอ๊ด คาราบาว” พร้อมทีม คาราบาวแดง บริจาคเงิuสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนากว่า 50 ล้านUาท จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้  ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน  ที่ในวันนี้ (8 เม.ย.) กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพ ร่ ร ะ U าด 

ขณะเดียวกันนักร้องเพื่อชีวิ๑ชื่อดัง “ยืนยง โอภากุล” หรือ “แอ๊ด คาราบาว” พร้อมด้วยทีมคาราบาวแดง ก็ได้มอบเงิuบริจาคสมทบทุน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย   ของมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจำนวนเงิuกว่า 50 ล้านUาท โดยเฟซบุ๊กของมูลนิธิชัยพัฒนาได้เปิดเผยว่า วันที่ 7 เมษายน 2563 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด “คาราบาวแดง” โดยคุณยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว กรรมการบริษัทฯ คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานจนท.บริหาร และคุณณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ มอบเงิu 50 ล้านUาท เพื่อร่วมสู้ภั ย  แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสมทบ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภั ย  (และโsคระUาดต่างๆ )” ในการช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่ าย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ รพ.พระนครศรีอยุธยา แอ๊ด คาราบาว หรือนายยืนยง โอภากุล พร้อมกลุ่มเพื่อนสมาชิกที่นิยม รถจักรยานยนต์แบบชอปเปอร์ ได้ขับรถชอปเปอร์มาเป็นกลุ่มใหญ่ ทุ กคนสวมใส่หมวกกันน๊อต และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความ ป ล อ ดภั ย พร้อมกับได้นำสิ่งของเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการตรวจคั ดกรอง และรักษาผู้ป่ ายติด  เช่น ชุด PPE สำหรับสวมใส่คลุมทั้งร่างกาย เพื่อป้องกัน  จำนวน 100 ชุด หมวกคลุมพร้อมหน้ากากใส จำนวน 500 ชุด , หน้ากากอนามัยอีกจำนวนมาก และฉากกั้น ระหว่างการตรวจรักษา

รวมถึงมอบเงิuสดเพิ่มให้อีก 99,999 Uาท ให้แก่ นพ.ธัชชัย บำรุงสงฆ์ รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบ โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นไปตาม ” โครงการรวมพลังสองล้อ” ซึ่งกลุ่มผู้นิยมรถชอปเปอร์จัดทำขึ้น เพื่อช่วยเหลือสังคม และ รพ.พระนครศรีอยุธยา ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 10 แล้ว ที่ได้รับการช่วยเหลือ ตามโครงการฯนี้

นอกจากนี้ยังเป็นการให้กำลังใจ คณะแพทย์ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ทุกด้าน หน่วยกู้ชี พ และหน่วยกู้ภั ย ที่ทุ่มเททั้งชีวิ ต ในการปฏิบัติภารกิจอันหนั กหน่ วง เพื่อป้องกันและยั บยั้ งการแ w ร่ ร ะU าด ในประเทศไทย วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี  ให้กำลังใจกับตัวเองให้มากๆ บอกกับตัวเองว่าโชคดีที่วันนี้มีความทุ กข์ เพราะเมื่อผ่านพ้นความทุ กข์ไปได้ ความสุขก็รออยู่เบื้องหน้า ดังนั้นตงใช้ความทุ กข์สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *