Monday, November 29, 2021

ຂ່າວດ່ວນ! ຄະນະສະເພາະກິດສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງຜູ້ເສຍຊີວິດ ກໍລະນີທີ່ 5

ລາຍງານຈາກ ກູ້ໄພແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ຮູ້ ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 17/7/2021 ນີ້ວ່າ ” ກູ້ໄພ 1629 ໄດ້ຮັບປະສານຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ມ້ຽນສົບຜູ້ເສຍຊີວິດ +1 Covid19 ຂອງສະຫວັນນະເຂດ “

.

ເສຍຊິວິດ ກໍລະນີ ທີ 5 ທົ່ວປະເທດ, ກໍລະນີ ທີ 1 ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງເປັນແຮງງານນໍາເຂົ້າ, ເພດຊາຍ ອາຍຸປະມານ 50 ປີ!

ລາຍງານໂດຍ: 1629

.

ຄລິບ

- Advertisment -

Most Popular