Monday, November 29, 2021

ລົດຂົນປູນເສຍຫຼັກຕໍາເສົາຂ້າງທາງປີ້ນຂວາງທາງ ທີ່ເມືອງທ່າແຕງ

ລາຍງານຈາກ ປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຊົ້າວັນທີ 17/7/2021 ເກີດ ອຸປະຕິເຫດທາງຫຼວງ ເລກທີ16E ຈຸດບ້ານຫົວເຊໂດນ, ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ.

ລົດຂົນປູນ ປີ້ນຂວາງທາງ, ບໍ່ມີລາຍງານ ຜູ້ບາດເຈັບຫຼືເສຍຊີວິດ.

ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນການແຊງແລ້ວ ຜິດພາດ ໄປຕໍາເອົາ ເສົາໝາຍ ແຄມທາງ. ສ່ວນລາຍລະອຽດ ເພີ່ມເຕີມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະກວດສອບຕໍ່ໄປ

ລາຍງານໂດຍ: ເພັດສະໝອນ ຈັນທະວີໄຊ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Advertisment -

Most Popular