สรุปมาตรการ #ล็อกดาวน์ กทม.ปริมณฑล มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป, เริ่มตั้งด่านสกัดการเดินทางตั้งแต่ 10 ก.ค.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *