ວັນທີ 01/7/21 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 1670 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 493 ຕົວຢ່າງ

ກວດພົບເຊື້ອ 32 ຕົວຢ່າງ

– ນະຄອນຫຼວງ: 3 (ນໍາເຂົ້າ)

– ວຽງຈັນ: 5

– ຄໍາມ່ວນ: 3 (ນໍາເຂົ້າ)

– ສະຫວັນນະເຂດ: 5 (ນໍາເຂົ້າ)

– ສາລະວັນ: 1 (ນໍາເຂົ້າ)

– ຈໍາປາສັກ: 15 (ນໍາເຂົ້າ)

ຟັງຖະແຫຼງຂ່າວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *