ໃນວັນທີ 01/07/2021 ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ 23 ຄົນ, ຕິດຈາກຊຸມຊົນ 3 ຄົນ ແລະ ນຳເຂົ້າ 20 ຄົນ.

ໃນນັ້ນມີ


ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ)
ແຂວງວຽງຈັນ 3 ຄົນ
ຄຳມ່ວນ 4 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ)
ສະຫວັນນະເຂດ 7 ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ)
ຈຳປາສັກ 7 ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ)

ຟັງຖະແຫຼງຂ່າວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *