ข่าว BBC รายงานผลการศึกษาล่าสุด การสลับแบรนด์วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาปี 2019 ว่า การฉีดวัคซีนเข็มแรกจาก ‘แอสตร้าเซนเนก้า’ ตามด้วย ‘ไฟเซอร์’ นั้นสามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้ในเกณฑ์ดี สามารถป้องกันไวรัสได้

การศึกษาดังกล่าวเป็นผลจากโครงการฉีดสลับวัคซีนเพื่อการเปรียบเทียบหาระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัย (Com-Cov) ของ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด โดยผลการศึกษาล่าสุดนั้นเป็นการสลับกันระหว่างแอสตร้าเซนเนก้ากับไฟเซอร์ โดยผลลัพธ์ที่ได้ระบุว่า การสลับทุกรูปแบบของทั้งสองยี่ห้อข้างต้นได้ผลดีต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ซึ่งถือเป็นข่าวดีเพราะจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับโครงการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

** การทดสอบนี้ยังบ่งชี้เบื้องต้นว่า บุคคลที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าแล้ว 2 เข็ม จะมีระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการกระตุ้นเพิ่มขึ้นอีกหากได้รับการฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีนยี่ห้ออื่น

บางประเทศมีการอนุญาตให้ฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อแล้ว เช่น สเปนและเยอรมนี ที่ให้ประชาชนเลือกฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีน mRNA เป็นเข็มที่ 2 ต่อจากแอสตร้าเซนเนก้าเข็มแรก เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการเกิดลิ่มเลือดที่หาได้ยาก ในบุคคลอายุน้อย

** รายงานระบุว่า การฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันประเภทแอนติบอดี และเม็ดเลือดขาวชนิด ที-เซลล์ ให้สามารถสกัดกั้นและฆ่าเชื้อไวรัสได้.

อ่านต่อ : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_438905?fbclid=IwAR3ZEcYscQJv79pR27fSTYP3pUt4vSDybN2BIFTxIsq2oxXxxUSYgQ6neXg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *