ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຖະແຫລງຂ່າວ ຊີ້ແຈງກໍລະນີຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ເມືອງນາຊາຍທອງ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2021 ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດຖະແຫລງຂ່າວກ່ຽວກັບ ການຄິດໄລ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ກໍລະນີເກີດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນປະກອບມີ ທ່ານ ຄຸນ ບົວແພງພັນ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ທ່ານວົງສາ ນັນທະວົງ ຫົວໜ້າສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 2, ແລະທ່ານກອງມະນີ ຮອງຫົວໜ້າສູນເມືອງນາຊາຍທອງ,

ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ຄຸນ ບົວແພງພັນ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ປະທານຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ, ຖະແຫລງວ່າ: ຕໍ່ເຫດການທີ່ດັ່ງກ່າວ ຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້າ ແລະປະຕິບັດລະບຽບວິໃນ ຟຟລ ໄດ້ທຳການສອບສວນຫາສາຍເຫດ ໂດຍຈັດກອງປະຊຸມສະເພາະກິດ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ຄົ້ນຄ້ວາສອບຖາມ; ແລະຜ່ານການພິຈາລະນາດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນ ເຫັນວ່າພະນັກງານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການນໍາ ເອົາຕົວເລກພະລັງງານໄຟຟ້າເຂົ້າໃນລະບົບໃບບິນຂອງລູກຄ້າ ເກີດຄວາມ ຜິດພາດ ແມ່ນມີມູນຄວາມຈິ່ງແທ້, ດັ່ງນັ້ນຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບວິໃນ ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບຄື:

ໄດ້ສຳເລັດການດັດແກ້ຕົວເລກພະລັງງານຕົວຈິງໃຫ້ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ເດືອນ 5/2021.

ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນຕໍ່ພະນັກງານທີ່ກະທໍາຄວາມຜິດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນ ຈຳນວນ 4 ທ່ານທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍອີງໃສ່ ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມສະບັບເລກທີ່ 1859/ຟຟລ.ຝລຈ ລົງວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2021 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການສັງຄົມໃນວຽກງານລະບົບໃບບິນ BS2000 ຕໍ່ກັບມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວ ກັບລາຄາໄຟຟ້າ ແລະ ການບໍລິການ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ຕັ້ງຈຸດ ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະແກ້ໄຂທຸກບັນຫາກ່ຽວກັບໄຟຟ້າ ທີ່ຊັ້ນ 1 ສໍານັກງານຝ່າຍລະບົບຈຳໜ່າຍ ບ້ານໜອງບຶກເໜືອ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈະເປີດບໍລິການ 8ໂມງ ຫາ 18ໂມງ ແຕ່ວັນຈັນຫາວັນສຸກ ໂດຍຈະເລີ່ມແຕ່ວັນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ສະນັ້ນຂໍເຊີນຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທຸກທ່ານ ທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບໄຟຟ້າໃຫ້ເຂົ້າມາພົວພັນ ຢູ່ຈຸດບໍລິການດັ່ງກ່າວ.ຟຟລ ຈະພະຍາມສຸດຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂທຸກບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຟຟ້າ.

ທ່ານ ກອງມະນີ ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບກໍລະນີ ການຈົດເລກໝໍ້ນັບໄຟຜິດ ເຮັດໃຫ້ລາຄາໄຟຟ້າສູງຜິດປົກກະຕິ ຢູ່ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວ່າ: ສາເຫດ ເນື່ອງຈາກພະນັກງານ ຈົດຕົວເລກສັງກັດຢູ່ ໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງໝໍ້ນັບໄຟ ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈົດຕົວເລກ ວັນທີ 06/05/2021 ຕົວເລກ184355.

  • ວັນທີ 11/05/2021 ພະນັກງານກັ່ນຕອງຕົວເລກເຫັນວ່າ ພະລັງງານຊົມໃຊ້ສູງຜິດປົກກະຕິ, ຈຶ່ງໄດ້ມອບໃຫ້ພະນັກງານ ຈົດເລກໄຟ ຜູ້ເກົ່າລົງໄປເບິ່ງຄືນກ່ຽວກັບຕົວເລກ.
  • ວັນທີ 12/05/2021 ພະນັກງານຈົດເລກໄດ້ລາຍງານຕົວເລກຈົດມາທໍາອິດວ່າຜິດພາດ ຊຶ່ງ, ຕົວເລກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ 18355 ກິໂລວັດໂມງ ຕໍ່ມາພະນັກງານປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າລະບົບໃບບິນ ໄດ້ປ້ອນຕົວເລກ ຜິດຈາກ 18355 ກິໂລວັດໂມງ ເປັນ 78355 ກິໂລວັດໂມງ.
  • ວັນທີ່ 24-31/05/2021 ສໍາເລັດການຜະລິດໃບບິນ (ເພາະວ່າຊ່ວງພັກໂຄວິດ ໄດ້ແບ່ງພະນັກງານ ມາປະຈຳການ).
  • ວັນທີ 07/06/2021 ພະນັກງານ ໄດ້ສົ່ງໃບບິນໃຫ້ລູກຄ້າ.
  • ວັນທີ 11/06/2021 ໜ່ວຍງານເກັບກູ້ໜີ້ສິນ ໄດ້ກວດຢູ່ໃນລະບົບ ເຫັນວ່າເສຍຄ່າໄຟ ແພງຜິດປົກກະຕິ ແລະ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້ານໍາໜ່ວຍງານຈົດໄຟ-ຜະລິດໃບບິນເຫັນວ່າແປງຕົວເລກຜິດ.
  • ວັນທີ 14/06/2021 ໜ່ວຍງານເກັບກູ້ໜີ້ສິນໄດ້ແຕ່ງອ້າຍນ້ອງລົງໄປພົບລູກຄ້າ ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຈະດັດແກ້ພະລັງງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບການຊົມໃຊ້ພະລັງງານຕົວຈິງ ລູກຄ້າ ຕົກລົງເຫັນດີ ພະນັກງານໄດ້ເອົາໃບບິນກັບຄືນມາເພື່ອດັດແກ້.
  • ວັນທີ 16/06/2021 ທາງໜ່ວຍງານຈົດໄຟ-ຜະລິດບິນໃບ ໄດ້ປະກອບເອກະສານດັດແກ້ ສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການຜະລິດໃບບິນຂອງ ສາຂາໄຟຟ້າ ນວ 2 ເພື່ອດັດແກ້ພະລັງງານ. ສຳລັບເອກະສານດັດແກ້ ພະລັງງານຄືນນັ້ນ ເອກະສານໄດ້ເຊັນອະນຸມັດ ວັນທີ 16/06/2021 ແຕ່ວ່າເອກະສານຮອດ ຝ່າຍ ນວ 2 ແມ່ນວັນທີ 23/06/2021.

ຂັ້ນຕອນການຈົດໄຟຜະລິດໃບບິນ.

ໜ່ວຍງານຈົດໄຟຟ້າ-ຜະລິດໃບບິນປ້ອນຕົວເລກມື້ໜຶ່ງແມ່ນປະມານ 7-9 ຈຸດ ໃນແຕ່ລະຈຸດແມ່ນມີໝໍ້ນັບໄຟ 80-150ໜ່ວຍ. ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງນາຊາຍທອງ ມີໝໍ້ນັບໄຟຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ 33.525ໜ່ວຍ.

ທ່ານ ວົງສາ ນັນທະວົງ ຫົວໜ້າສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 2 ຊີ້ແຈງວ່າ: ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງມີການດັດແກ້ຍ້ອນການປ້ອນຕົວເລກພະລັງງານເຂົ້າໃນລະບົບຜະລິດໃບບິນເກີດການຜິດພາດ. ຕາມຂໍ້ມູນ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ເລກບັນຊີ 00408348 ປະເພດທີ່ຢູ່ອາໃສ ບ້ານຫວ້ຍນໍ້າເຢັນ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນເດືອນ 5/2021.

ວັນທີ່ຜະລິດໃບບິນ 17/5/2021. ເລກໝໍ້ນັບໄຟ 1501243686 ເລກຄັ້ງນີ້ 78355 ເລກຄັ້ງກ່ອນ 17115 ລວມພະລັງງານທັງໝົດ 61.240 ກິໂລວັດໂມງ.
23/06/2021 ຫ້ອງການຜະລິດໃບບິນ ສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫລວງ 2 ໄດ້ຮັບເອກະສານດັດແກ້
ຈົດໄຟຜິດ ຈາກສູນບໍລິການເມືອງນາຊາຍທອງ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຂໍດັດແກ້, ຫ້ອງການຜະລິດໃບບິນສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫລວງ ບໍ່ສາມາດດັດແກ້ພະລັງງານເພາະລະບົບໃບບິນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ
ການດັດແກ້ພະລັງງານຊົມໃຊ້ໄດ້ເນື່ອງຈາກບໍ່ຄົບກຳນົດຮອບວຽນ ຂອງ ການຜະລິດໃບບິນ.

26/06/2021 ເປັນຮອບວຽນການຜະລິດໃບບິນໃໝ່ຕາມລະບົບພະນັກງານຈຶ່ງສາມາດດັດແກ້ຖານຂໍ້
ມູນຈຶ່ງໄດ້ດຳເນີນການດັດແກ້ພະລັງງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ. ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານໃນ
ບິນຂອງເດືອນ 5 ເປັນເງິນ 940.032 ກີບ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໄຟຟ້າສາຂານະຄອນຫຼວງ 2 ຈຶ່ງຊີ້ແຈງມາຍັງສື່ມວນຊົນ-ສັງຄົມໄດ້ຮັບຊາບ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *