ໃນວັນທີ 27/06/2021 ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃໝ່ 10 ຄົນ

ໃນນັ້ນມີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1

ຄໍາມ່ວນ 4 (ນໍາເຂົ້າ)

ສະຫວັນນະເຂດ 1 (ນໍາເຂົ້າ)

ຈໍາປາສັກ 4 (ນໍາເຂົ້າ)

ຟັງຖະແຫຼງຂ່າວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *