ໃນວັນທີ 24/06/2021 ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 4 ຄົນ

ໃນນັ້ນມີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 3 ຄົນ

ສະຫວັນນະເຂດ 1ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ)

ຟັງຖະແຫຼງຂ່າວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *