ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ່ 393/ຈນວ ລົງວັນທີ 8/6/2021 ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ ເຊັນອອກຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອ ສ້າງຕັ່ງເມືອງໃໝ່ ໂດຍກາຍແຍກເອົາ 24 ບ້ານ ໃນເຂດ ເມືອງໄຊທານີ ອອກ.

ລາຍຊື່ 24 ບ້ານ ໃຫ້ອ່ານຕາມ ມາດຕາ 1.

ປະຈຸບັນ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ ດໍາເນີນການ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ແລະ ຍັງບໍ່ມັນຮູ້ວ່າ ເມືອງຕັ້ງໃໝ່ນີ້ ຈະໃສ່ຊື່ວ່າແນວໃດ.

ທ່ານຄິດຈັ່ງໃດ ກັບການຕັ້ງເມືອງໃໝ່?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *