ໃນວັນທີ 23/06/2021 ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 9ຄົນ

ໃນນັ້ນມີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 6ຄົນ

ສະຫວັນນະເຂດ 1ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ)

ຈໍາປາສັກ 2ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ)

ຟັງຖະແຫຼງຂ່າວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *