ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ 13 ກໍລະນີ

ໃນນັ້ນມີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2 ຄົນ
ສະຫວັນນະເຂດ 2 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ)
ຈຳປາສັກ 9 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ)

ຟັງຖະແຫຼງຂ່າວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *