ໃນວັນທີ 21/06/2021 ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃໝ່ 1 ຄົນ ໃນນັ້ນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0

ສະຫວັນນະເຂດ 1 (ນໍາເຂົ້າ)

ຟັງຖະແຫຼງຂ່າວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *