1/ วันนี้ วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรก 5 แสนโดส ขนส่งโดยเที่ยวบินขนส่งสินค้าของการบินไทย ออกจากกรุงปักกิ่ง ถึงประเทศไทย 9 โมงเช้า

2/ ลอตที่ 2 อีก 5 แสนโดส ขนส่งโดยเที่ยวบินขนส่งสินค้าของการบินไทยเช่นกัน เดินทางถึงไทย 10 โมงเช้า รวมจำนวนวัคซีนซิโนฟาร์มที่ส่งถึงประเทศไทยเรียบร้อย ณ ขณะนี้ 1 ล้านโดส

3/ ขั้นตอนนับจากนี้…

21 – 22 มิ.ย. ตรวจสอบคุณภาพวัคซีน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

23 – 24 มิ.ย. กระจายให้สถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดทั่วประเทศ

25 มิ.ย. เริ่มฉีดวัคซีนวันแรก พร้อมกันทั่วประเทศ

4/ ระหว่างวันที่ 14-18 มิ.ย. ที่ผ่านมา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เปิดรับยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านระบบออนไลน์ มีองค์กรยื่นความประสงค์ 17,070 แห่ง จำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับวัคซีนรวม 4,873,659 คน

5/ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ระบุว่า ให้องค์กรและบริษัทที่ขอรับการจัดสรรวัคซีน ติดต่อกับสถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้เพื่อให้สถานพยาบาลยืนยันการให้บริการฉีดวัคซีน

.

6/ ภาคองค์กรธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม สูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่

-ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค 17.42 %

-ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 14.80 %

-ภาคธุรกิจการเงิน 11.58 %

-กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 10.82%

.

ขอบคุณ ภาพและข้อมูล จาก…เพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | www.facebook.com/chulabhornhospital

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *