ໃນວັນທີ 20/06/2021 ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 3 ຄົນ

ໃນນັ້ນມີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2 ຄົນ

ສະຫວັນນະເຂດ 1 ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ)

ຟັງຖະແຫຼງຂ່າວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *