ນ້ອງຄົນນີ້ເປັນຄົນໄທ (ລູກຊອດ ໄທລາວ) ແລະ ໄດ້ໂພສຕາມຫາແມ່ທີ່ເປັນຄົນລາວ “ຊື່ດາ”  

ນ້ອງຂຽນໄວ້ວ່າ “ຢາກພົບເຈີແມ່ ຢາກບອກແມ່ວ່າພໍ່ເສຍຊີວິດແລ້ວ  ແລ້ວຢາກເວົ້າກັບແມ່ໃນທຸກເລື່ອງ”

ຕອນນີ້ໄດ້ອາໄສຢູ່ດັບພີ່ນ້ອງຢູ່ ເປັນໄປໄດ້ກໍ່ຢາກພົບແມ່ຢາກໃຫ້ ທຸກຄົນຊ່ວຍແຊຣ໌ ຊ່ວຍຕາມຫາ.

ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *