ໃນວັນທີ 18/06/2021 ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ເພີ່ມ 13ຄົນ

ໃນນັ້ນມີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 7ຄົນ

ສະຫວັນນະເຂດ 2 ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ)

ຈໍາປາສັກ 4ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ)

ຟັງຖະແຫຼງຂ່າວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *