ໃນວັນທີ 17/06/2021 ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃຫມ່ 1ຄົນ

ໃນນັ້ນແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຟັງຖະແຫຼງຂ່າວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *