เรื่องนี้เป็นรายงานเกี่ยวกับ “ชาวจีนที่มีความมั่งคั่งส่วนบุคคล” (Private Wealth) ซึ่งอ้างอิงจากซินฮว๋า ตามรายงานจาก ธนาคาร ไชน่า เมอร์เชินแบงค์ (China Merchants Bank) และ บริษัท Bain & Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกชั้นนำ

โดยให้ข้อมูลน่าสนใจว่า คนจีนที่เข้าข่าย ความมั่นคง ซึ่งวัดจากการมีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนต่อคนมากกว่า 10 ล้านหยวน ซึ่งในประเทศจีนเวลานี้มีจำนวน 2.62 ล้านคน และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องเป็น 3 ล้านคนเมื่อถึงสิ้นปี 2021

สาเหตุที่คาดการณ์ว่าระดับของความมั่งคั่งส่วนบุคคลในจีนได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีหลายปัจจัย แต่ข้อหนึ่งก็คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนภายในประเทศ รวมถึงการลงทุนในหลายธุรกิจที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ส่วนในสิ้นปี 2020 ชาวจีนมีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 2.4 ล้านล้านหยวน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *