ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ການສ້າງສັນ ເພື່ອ ໃຫ້ການເດີນທາງມີຄວາມສະດວກ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນຂອງມະນຸດ ແມ່ນບໍ່ຢຸດກັບທີ່.

ແນວຄວາມຄິດ ການສ້າງ ໂດຣນ ແບບ Hoverboard ທີ່ກໍາລັງ ດັງ ທາງອອນລາຍ ໂດຍສະເພາະ TikTok. ຖືເປັນອີກຄວາມສໍາເລັດ ຂອງການເດີນທາງ ທາງອາກາດ ຂອງບຸກຄົນ.

ໃນອະນາຄົດ, ຖ້າມີການພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງຄວາມປອດໄພ ແນ່ນອນ ເຮົາອາດຈະໄດ້ສໍາຜັດ ການເດີນທາງ ທີີ່ມີພາຫະນະ Hoverboard.

ແຕ່ກ່ອນຈະຮອດມື້ນັ້ນ, ພວກເຮົາໄປຊົມຄວາມສາມາດ ແລະ ສັກກະຍະພາບຂອງ Hoverboard ນໍາກັນກ່ອນ

ກົດຊົມຄລິບ

ກົດຊົມຄລິບ

ເປັນແນວໃດ ຄັກບໍ່?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *