ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການວາງມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ,ສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບການລະບາດຕົວຈິງຂອງພະຍາດໃນຂົງເຂດ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດເອົາບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍໃນການແບ່ງເຂດການລະບາດຂອງພະຍາດ ອອກເປັນ 03 ເຂດຄື: “ແດງ-ເຫຼືອງ-ຂຽວ”

ການກໍາໜົດເຂດລະບາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຄວບຄຸມ ໂຄວິດ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມາອ່ານນໍາກັນ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ !

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *