Sunday, January 23, 2022

ພຣະທີ່ມຽນມ່າ ຖອດສັງຂານ ສູ່ນິບພານ ດ້ວຍຕົນເອງ (ຊົມຄລິບ)

ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາໃຊ້ວິຈາລະນະຍານໃນການຮັບຊົມ, ເດັກນ້ອຍ ຄວນໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາ ຈາກ ຜູ່ປົກຄອງ.

ກາຍເປັນຄລິບ ທີ່ຖືກສົ່ງຕໍ່ ແລະ ໂພສລົງ ສື່ອອນລາຍ, ຄລິບພຣະສົງຈາກ ປະເທດມຽນມາ ໄດ້ຖອດສັງຂານຕົນເອງ ເພື່ອສູ່ນິບພານ.

ຈາກຄລິບ, ພຣະອົງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນປົກກະຕິ ສາມາດຍ່າງໄປມາ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ ນອນລົງເພື່ອ ເຂົ້າສູ່ນິບພານ, ໂດຍມີ ພຣະສົງ ຫຼາຍອົງ ມານ້ອມສົ່ງ ການຖອດສະລິລະສັງຂານ ຄັ້ງນີ້.

ຂໍອານຸໂມທະນາສາທຸກນໍາເດີ ຂະນ້ອຍ!

ກົດຊົມຄລິບ:

- Advertisment -

Most Popular