ພີ່ນ້ອງຊາວລາວທີ່ໄປເຮັດວຽດຢູ່ໄທ ຖ້າຢາກກັບປະເທດ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານເດີ ໃຫ້ກັບຢູ່ດ່ານໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງລັກລອກເຂົ້າ ໂດຍຜິດກົດໝາຍເພີ່ມມີສູນຮອງຮັບ ກັກໂຕສິບສີ່ວັນກັບບ້ານໄດ້

ເບິ່ງຄຣິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *