Sunday, January 23, 2022

ເຂົ້າປະເທດແບບຖືກກົດໝາຍ ລັດຖະບານເບິ່ງແຍງ ຮອດຄອບຄົວປອດໄພ

ພີ່ນ້ອງຊາວລາວທີ່ໄປເຮັດວຽດຢູ່ໄທ ຖ້າຢາກກັບປະເທດ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານເດີ ໃຫ້ກັບຢູ່ດ່ານໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງລັກລອກເຂົ້າ ໂດຍຜິດກົດໝາຍເພີ່ມມີສູນຮອງຮັບ ກັກໂຕສິບສີ່ວັນກັບບ້ານໄດ້

ເບິ່ງຄຣິບ

- Advertisment -

Most Popular