ກະລຸນແຊ ໃຫ້ຮັບຮູ້ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ຄຳມ່ວນ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປິດ ການເຂົ້າ-ອອກ ພາຍໃນແຂວງ 11-20 ພຶດສະພາ 2021

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *