ອອກມາແລ້ວຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງວິລະບູລີ ເພື່ອສືບຕໍ່ລັອກດາວ ( ປິດ) ເມືອງວິລະບູລີ ຈົນຮອດວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2021 ນີ້ ລາຍລະອຽດອ່ານຕາມເອກະສານຕື່ມ.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *