ຜົນງານເພງນີ້ເປັນອີກໜຶ່ງຜົນງານເພງທີ່ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນພະຍາດໂຄວິດ-19, ໂດຍລວມແລ້ວ ຂໍມອບເພງນີ້ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ນັກຮົບທຸກໆພາກສ່ວນ ແລະໜ່ວຍສະເພາະກິດ ທີ່ພວມກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ກໍ່ຄືຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດລາວ, ເພື່ອປາບປາມໃຫ້ໂຣກພະຍາດຮ້າຍໂຄວິດ-19ໝົດສິ້ນ ອອກຈາກປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາ ແລະຈັບມືພ້ອມກັນຕໍ່ສູ້ຜ່ານຜ່າວິກິດໃນຄັ້ງນີ້..ກ້າວຂື້ນໄປຢ່າງມີໄຊ

 • ເພງ: ຮ່ວມໃຈຂັັບໄລ່ໂຄວິດ
 • ແຕ່ງໂດຍ: ສຸລິນທອນ ວິທະຍາພອນ
 • ຮ້ອງໂດຍ: ສຸລິນທອນ ວິທະຍາພອນ
 • ຖ່າຍທຳ-ຕັດຕໍ່: ສອນປະສິດ ພັນພິລາ

ເຊີນທຸກທ່ານຮັບຊົມໄດ້

ຜົນງານເພງນີ້ເປັນອີກໜຶ່ງຜົນງານເພງທີ່ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນພະຍາດໂຄວິດ-19, ໂດຍລວມແລ້ວ ຂໍມອບເພງນີ້ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ນັກຮົບທຸກໆພາກສ່ວນ ແລະໜ່ວຍສະເພາະກິດ ທີ່ພວມກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ກໍ່ຄືຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດລາວ, ເພື່ອປາບປາມໃຫ້ໂຣກພະຍາດຮ້າຍໂຄວິດ-19ໝົດສິ້ນ ອອກຈາກປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາ ແລະຈັບມືພ້ອມກັນຕໍ່ສູ້ຜ່ານຜ່າວິກິດໃນຄັ້ງນີ້..ກ້າວຂື້ນໄປຢ່າງມີໄຊ

 • ເພງ: ສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ນັກຮົບລາວ
 • ແຕ່ງໂດຍ: ສຸລິນທອນ ວິທະຍາພອນ
 • ຮ້ອງໂດຍ: ສຸລິນທອນ ວິທະຍາພອນ
 • ຖ່າຍທຳ-ຕັດຕໍ່: ສອນປະສິດ ພັນພິລາ

 • ເພງ: ຮ່ວມໃຈຜ່ານວິກິດໂຄວິດ-19
 • ແຕ່ງໂດຍ: ທ່ານ ຈັນສະໝອນ ທິບພະວັນ
 • ຮ້ອງ: ສຸລິນທອນ ວິທະຍາພອນ
 • ຕັດຕໍ່-ຖ່າຍທຳ: ສອນປະສິດ ພັນພິລາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *